ارتباط با ما

شماره های تماس: 02166974235

آدرس پست الكترونیكی شرکت :info@jantech.ir

آدرس پست الكترونیكی خدمات :services@jantech.ir

آدرس پست الكترونیكی فروش :seller@jantech.ir

آدرس دفتر : تهران خیابان جمهوری بین اردیبهشت و 12فروردین پ1047 ساختمان مرکزی جانتک

  واحد فروش

  (021)66974235 داخلی 1

  واحد خدمات پس از فروش

  (021)66974235 داخلی 2

  واحد حسابداری

  (021)66974235 داخلی 3

  واحد فکس

  (021)66974235 داخلی 4

  صدای مشتری

  (021)66974235 داخلی 5

  اپراتور

  (021)66974235 داخلی 0