ارتباط با ما

شماره تماس:66974235 (10خط)

آدرس پست الكترونیكی شرکت :info@jantech.ir

آدرس پست الكترونیكی خدمات :services@jantech.ir

آدرس پست الكترونیكی فروش :seller@jantech.ir

آدرس دفتر : تهران خیابان جمهوری بین اردیبهشت و 12فروردین پ1047 ساختمان مرکزی جانتک