صدایی که حس زندگی می‌دهد
رویدادهای جانتک:

شرکت نگین جان و مه

تولید کننده چرخ خیاطی، جارو برقی و انواع اتو با برند جانتک

بنکداران

بنکداران

فروشگاه‌ها

فروشگاه‌ها

کارکنان

کارکنان

مرکز خدمات

مرکز خدمات

فروشنده

فروشنده