تهران خ جمهوری بین ابوریحان و فلسطین پلاک 877 واحد 8 40-982166974235+ info@jantech.ir

شرکت نگین جان و مه

حامد منزوی

اینجانب حامد منزوی مدیرعامل شرکت نگین جان‌ومه

14سال سابقه مدیرعامل شرکت نگین جان و مه از سال 1385، فارغ التحصیل کارشناسی رشته برق مخابرات دانشگاه شاهد فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرائی گرایش مدیریت عملیات دانشگاه تهران محصل رشته دکتری مدیریت عالی اجرائی دانشگاه تهران

اجرا شده توسط: همیار وردپرس