آموزش های دوخت

درست کردن سبد کنفی

چگونه یک سبد کنفی درست کنیم؟


دوخت پروانه پارچه ای

چگونه یک پروانه پارچه ای درست کنیم؟


دوخت باکس پارچه ای

چگونه یک باکس پارچه ای برای جای لوازم آرایش ، توپ کانوا ، لوازم روی میز و … بسازیم؟


دوخت کاور شارژر

چگونه یک کاور برای شارژر خود بدوزیم؟

دوخت بوکمارک لیپتون

چگونه یک بوکمارک لیپتون برای کتاب درست کنیم؟


دوخت جا سوزنی دستبندی

چگونه ی دستبند پارچه ای برای نگه داری سوزن درست کنیم؟


چهار تکه دوزی گرد

چگونه یک زیر استکان ، گلدون و … زیبا بدوزیم؟


دوخت کاور قاشق و چنگال

چگونه یک کاور برای قاشق و چنگال بدوزیم؟