آموزش های دوخت

دوخت توپ پارچه ای

چگونه یک توپ پارچه ای ساده بسازیم؟


دوخت موش پارچه ای

چگونه یک موش پارچه ای درست کنیم؟


دوخت جامدادی

چگونه یک جامدادی با طرح کفش بسازیم؟


دوخت کیف هنزفری

دوخت کیف برای هنزفری؟

دوخت کاور قیچی

چگونه یک کاور زیبا برای قیچی خود بسازیم؟


دوخت جاسوزنی

چگونه یک جاسوزنی برای استفاده هنگام دوخت و دوز داشته باشیم؟


دوخت گربه پارچه ای

چگونه یک گربه پارچه ای درست کنیم؟


دوخت جای دستمال کاغذی

چگونه یک جای دستمال کاغذی بدوزیم؟