خدمات پس از فروش

مراکز خدمات

مراکز خدمات

برای مشاهده مراکز خدمات کلیک کنید
کلیک کنید

پرتال نمایندگان

پرتال نمایندگان

برای مشاهده پرتال نمایندگان کلیک کنید
کلیک کنید

فعالسازی گارانتی

فعالسازی گارانتی

برای فعالسازی گارانتی کلیک کنید
کلیک کنید

استعلام گارانتی

استعلام گارانتی

برای چک کردن سریال دستگاه
کلیک کنید

شرایط ضمانت نامه

خدمات طلایی نگین جان و مه فقط برای تعمیر که شامل تعویض قطعات ودستمزد رایگان در طول دوره گارانتی میباشد .

حداکثر زمان تحت پوشش خدمات گارانتی تا پایان اعتبارمندرج در قسمت فعالسازی سایت می باشد.  

گارانتی طلایی نگین جان ومه شامل موارد زیر نمیباشد: 

  • قطعات و لوازم مستهلک و شکسته شده
  • صدمات ناشی از ضربه ،سقوط، نفوذ آب ،مواد شیمیایی ،آتش و حرارت .
  • استفاده غلط و عمل نکردن به دستورالعمل های دفترچه راهنما .
  • دستکاری ویا تعمیر توسط اشخاص به غیر از نماینده های مجاز.خسارت ناشی از فرسودگی و از کار افتادگی در اثر مصرف بیش از حد محصول.
  • استفاده غیرخانگی از دستگاه
  • شکستگی و عیب ظاهری
  • قطعات مصرفی
  • نوسانات برق و قرشدگی دستگاه

لطفا به هنگام خرید دستگاه را به لحاظ ظاهری و عملکرد از فروشنده سالم تحویل بگیرید .

preloader